Producenci
Zwroty i reklamacje
REKLAMACJE
 
 
Każdy produkt zakupiony w naszym sklepie jest objęty 2 letnią gwarancją, na warunkach wynikających z powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku, kiedy towar nabywa klient prowadzący działalność gospodarczą (w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą), produkty, które nie posiadają odrębnej gwarancji producenta, obejmuje 12-miesięczna gwarancja firmy AS-Druk z siedzią w Gdyni, na warunkach wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje rozpatrywana są niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji. Gwarant obowiązany jest do dostarczenia rzeczy na swój koszt do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji. Do reklamowanego produktu prosimy o dołączania opisu wady co umożliwi nam na jeszcze szybsze rozpoznanie Państwa roszczeń.
 
Przed złożeniem reklamacji prosimy o kontakt ze sklepem: telefonicznie (56) 46 259 23; faxem (56) 46 12 007 lub e-mailem na adres: asdruk@asdruk.pl

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

1/ informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

2/ żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży

3/ danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 
Mogą Państwo skorzystać z formularza reklamacyjnego wskazanego na stronie sklepu asdruk.pl

Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 
ZWROTY
 
 
Kupującemu będący Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, który nabył produkt/produkty w naszym sklepie internetowym może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli  Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas  telefonicznie (56) 46 259 23; faxem(56) 46 12 007 lub e-mailem na adres: asdruk@asdruk.plo swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia  w formie pisemnej, elektronicznej, faksem. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy wskazanego na stronie sklepu asdruk.pl. Jeżeli złożą Państwo oświadczenie o dostąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub za pośrednictwem faxu, prześlemy państwo niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. Prosimy o wskazanie przez Państwa adresu e-mail umożliwiającego przesłanie z naszej strony potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływie terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez nas). Niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w który m zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdy przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Prosimy odesłać nam rzecz na adres: "AS-DRUK" S.C. 86-300 Grudziądz, ul.Wybickiego 28 niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeżeli odeślą państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl